ecncm.com.cn
服务热线: 4000-600-511按2
您的位置:首页 > 行业资讯 > 关于增值税税率的调整通知
关于增值税税率的调整通知

关于增值税税率的调整通知

 

尊敬的国药商城客户:

 

税率调整工作将在20190401日开始执行,其中16%的增值税税率将下调至13%

 

根据以上规定,为确保发票的税率能及时调整,在20190329日下午4点以后通

过国药商城付款的订单,将会在20190401日统一按照13%税率开具增值税发票。

 

 

特此通知。

                                国药集团药业股份有限公司

                                       2019320QQ客服热线